Biopheropoint

2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği ile bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilere verilecek destekleme miktarları belirlendi.

Destekleme miktarı

MADDE 5- (1) Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır:


(2) Açık alanda turunçgil üretiminde Akdeniz meyvesineğine karşı feromon+tuzak kullanımı için tahsis edilen 300 TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 120 TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(3) Örtüaltında biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 300 TL/da, domates üretiminde Domates Güvesine karşı sadece feromon kullananlara 140 TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(4) Açık alanda domates üretiminde biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 140 TL/da, domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullanan üreticilere ise 90 TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(5) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) 2023 yılı destekleme ödemesi için 1/1/2023 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticiler tarafından, kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 27/10/2023, örtüaltı için ise 31/12/2023 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve destekleme ödemesi için gerekli şartların sağlandığını gösteren belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

(3) 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan 2/11/2022 tarihli ve 32001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2022/35) hükümlerince 2023 yılı için yapılmış destekleme ödemesi başvuruları geçerliliğini korur, yeniden başvuru gerektirmez. Bu kapsamdaki başvurular, bu Tebliğ hükümlerince sonuçlandırılır.

img