Biopheropoint

Nesidiocoris tenuis

Beyazsinek, thrips ve domates güvesi (Tuta absoluta) ile mücadelede kullanılır. 

Nesidiocoris tenuis, Heteroptera takımının Miridae familyasına ait bir predatör (avcı) böcektir. Ergin ve nimf dönemleri başta beyazsinek olmak üzere thrips, kırmızı örümcek ve Lepidoptera yumurtaları ile beslenir. Ergin ve nimfleri sokucu-emici ağız yapısına sahip olduklarından avlarını sokup emerek beslenirler.


Paket

500 ml plastik şişede 500 adet ergin ve nimf.

Böceklerin rahat hareket edebilmesi için plastik şişe içinde vermikülit bulunmaktadır.

Teslimat süresi içinde böceklere besin kaynağı olarak plastik şişelerin içine bir miktar  Ephestia kuehniella yumurtası ilave edilmiştir.


Tavsiye dozu

Düşük zararlı yoğunluğunda 0,5-1 adet böcek/m2

Yüksek zararlı yoğunluğunda 5 adet böcek/m2 


Kullanıldığı ürünler

Nesidiocoris tenuis özellikle domates ve patlıcanda kullanılması tavsiye edilmektedir. Bahar ve yaz aylarında gelişmesi en iyidir, sonbaharda biraz yavaşlar, kış mevsiminde ise seraların ısıtılması gerekir. Avın yetersiz olduğunda veya bulunmadığında ürünlere zarar verebilir. Bu nedenle predatör ve av yoğunluğu takip edilmelidir.


Kullanım şekli

İdeal olanı domates bitkisinin fidelerinin seraya dikiminden yaklaşık bir hafta önce böceklerin kaçmasını önleyecek şekilde kontrollü ortamda fidelere uygulanmasıdır. Eğer bu yapılamamışsa fidelerin seraya dikimden hemen sonra uygulanır. Ürünün yetişme sezonu boyunca Nesidiocoris’in yerleşmesi için tek salım yeterli olmaktadır. Yoğun zararlı görülen alanlarda destek salımı yapılabilir. Şişenin içindeki böceklerin taşıyıcı materyal ile iyi karışmasını sağlamak için yatay vaziyette tutularak kapak açılır. Sera içinde sıralar arasında yürüyerek bitkilerin üzerine şişelerin içindeki avcı böcekler vermikülit ile birlikte yavaşça boşaltılır. Salım noktalarına 10-20 ml içerik gelecek şekilde uygulama yapılır. Şişenin içinde kalan böceklerin tamamının çıkması için şişe yere bırakılır. Homojen dağılımı sağlayacak şekilde salım yapılmalıdır.

Zararlı seviyesi başlangıçta düşük ise ortama daha iyi yerleşmesi için Nesidiocoris’e besin kaynağı olarak E. kuehniella yumurtaları bitkinin üzerine serpiştirilir. Salımlar muhtemel erginlerin açıklıklardan uçarak kaçmasını önlemek için genel olarak düşük ışık yoğunluğu olduğunda, tercihen sabah erken veya akşamüzeri saatlerinde yapılmalıdır. 


Nakliye ve depolama

Şişeler yatay vaziyette ve 8-10 °C’de tutulmalıdır.

Şişe teslim alındıktan sonra mümkün olduğunca hızlı olacak şekilde salım yapılmalıdır. 

Eğer gerekli ise şişe yere yatay olacak şekilde 1 gün depolanabilir.

Nakliye ve depolama soğuk zincirde gerçekleştirilmeli.

Direk güneş ışığından uzak tutulmalı.


img