Biopheropoint

Bitkisel üretimin her aşamasında ürünlere zarar veren çok sayıda hastalık, yabancı ot ve zararlı böcek bulunmaktadır. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra çok sayıda yeni pestisitin ve uygulama makinasının üretilmesi ile birlikte dünyada yoğun bir pestisit kullanımı ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak kullanılan bitki koruma ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararları görülmeye başlanmıştır. İnsanların güvenilir gıda ve çevre sağlığı ile ilgili duyarlıklarının artması tarımsal üretimde çevre dostu yöntemlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Zirai mücadele her zaman var olacaktır. Zirai mücadele canlılar aleminin yaşama hakkına saygı duyma görüşü üzerine oturtulmalıdır.

Tüm mücadele metotlarının zararlıları belirli bir seviyede tutmak için uyum içinde kullanıldığı Entegre Mücadele Yöntemleri (IPM) başta olmak üzere özellikle bilgiye dayalı biyolojik ve biyokteknik mücadele yöntemlerinin yaygın bir şekilde kullanılması için araştırma, eğitim ve yayım çalışmalarına önem verilmelidir.Biyolojik Mücadele en basit haliyle“bitkisel üretimde ekonomik kayıplara yol açan zararlı organizmalarla mücadelede doğada bulunan faydalı organizmaların kullanılması”olarak tarif edilebilir.

Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmediğinde ortalama olarak%30-35 oranında ürün kaybı yaşandığı bilinmektedir. Bu kayıp oranı salgın yapan zararlı organizmalarda%100’e çıkabilmektedir. Tarımsal üretim zor bir uğraştır. Bütün zorluklara, harcanan emeğe ve alınan risklere rağmen mevcut bitki koruma sorunlarına ilave olarak bu gün iki büyük sorunla daha karşı karşıya olduğumuz gerçeğini görmemiz gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi

-         tarımsal ürünlerdeki Bitki Koruma Ürünü yani tarım ilacı kalıntısı, diğeri ise

-         artan zirai mücadele maliyetleridir.

 

Bu sorunlarını çözememiş bir bitkisel üretim sektörünün cazip, karlı ve sürdürülebilir olma şansı yoktur. Bu iki sorunun çözümü ise tüm dünyada kabul gören Entegre Zararlı Mücadelesidir. Biyolojik mücadele olmadan Entegre Mücadele yapılamadığı gibi biyolojik mücadele yapılan bir alanda ise entegre mücadele yapılması teknik açıdan bir zorunluluktur.

img