Biopheropoint

Phytoseiulus persimilis 

Kırmızı örümcek ile mücadelede kullanılır.


Phytoseiulus persimilis kırmızı örümcek predatörüdür. Kırmızı örümceğin tüm dönemleri ile beslenebilir, özellikle genç dönemleri tercih eder. Predatör akar hedef zararlının özsuyunu emerek beslenir. 


Paket

Plastik şişe içinde 2000 adet akar


Tavsiye dozu

Zararlı yoğunluğu az olduğunda 1-2 adet predatör akar/m2 

Zararlı yoğunluğu çok olduğunda 10 adet predatör akar/m2 


Kullanıldığı ürünler

Kırmızı örümcek ile bulaşık sebze, süs bitkileri veya meyve.


Kullanım şekli

Şişeyi açmadan önce yatay tutarak hafifçe sallayınız. Kırmızı örümceğin yoğun bulaşık olduğu bitkiler üzerine serpiştiriniz. Avcı akarın uygulandığı alanlarda sıcaklığın 20°C ve%70 nem olmasına dikkat edilmeli.


Nakliye ve depolama

Şişeler yatay vaziyette ve 8-10 °C’de tutulmalıdır.

Şişe teslim alındıktan sonra mümkün olduğunca hızlı olacak şekilde salım yapılmalıdır. 

Eğer gerekli ise şişe yere yatay olacak şekilde 1 gün depolanabilir.

Nakliye ve depolama soğuk zincirde gerçekleştirilmeli.

Direk güneş ışığından uzak tutulmalı.


img